Πόσες φωτογραφίες μπορώ να ‘ανεβάσω’ για την αγγελία μου ;

Μέχρι 10 φωτογραφίες και μέχρι και 10 Mbytes μέγεθος η καθεμία. Το αγγελιόραμα θα κάνει αυτόματα την απαραίτητη επεξεργασία τους.

admin

admin has written 41 άρθρα