Τι βάζω στο πεδίο Τιμή της αγγελίας ;

Για το πεδίο Τιμή της αγγελίας σας έχετε τρεις (3) επιλογές καταχώρησης: Καταχωρείται μια τιμή σε ευρώ, αν υπάρχει. Καταχωρείται τον αριθμό μηδέν(0)  για να εμφανίζεται ο τίτλος Δωρεάν στην τιμή. Αφήνετε το πεδίο Κενό για να εμφανίζεται ο τίτλος Επικοινωνία στην τιμή. Υπόδειγμα 1 Υπόδειγμα 2