Τι βάζω στο πεδίο Τιμή της αγγελίας ;

Για το πεδίο Τιμή της αγγελίας σας έχετε τρεις (3) επιλογές καταχώρησης:

  1. Καταχωρείται μια τιμή σε ευρώ, αν υπάρχει.
  2. Καταχωρείται τον αριθμό μηδέν(0)  για να εμφανίζεται ο τίτλος Δωρεάν στην τιμή.
  3. Αφήνετε το πεδίο Κενό για να εμφανίζεται ο τίτλος Επικοινωνία στην τιμή.

Υπόδειγμα 1

Υπόδειγμα 2

admin

admin has written 41 άρθρα