Μπορώ να εμφανίζω την δικιά μου φώτο-avatar δίπλα στο όνομα μου ή επιχείρηση ;

Ναι, μέσα από το λογαριασμό σας και από την επιλογή ‘Ο λογαριασμός μου’ μπορείτε να ανεβάσετε μια φώτο που σας αντιπροσωπεύει. Το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος είναι 500 kbytes και τύπου jpg, gif, bmp ή png.