Διαγραφή αγγελίας – λογαριασμού

Διαγραφές αγγελιών και λογαριασμών μπορεί να συμβούν στις παρακάτω περιπτώσεις: Οι αγγελίες που καταχωρήθηκαν αλλά δεν ενεργοποιήθηκαν μέσω email για μια περίοδο επτά (7) ημέρων θα διαγράφονται αυτόματα (αφορά μη-μέλη). Μέλη που έκαναν εγγραφή αλλά δεν ενεργοποίησαν μέσω email τον λογαριασμό τους θα διαγράφονται αυτόματα μετά από τριάντα (30) ημέρες. Μέλη που είναι ανενεργά και…