Γίνετε έλεγχος AntiSPAM για τις αγγελίες που δημοσιεύονται ;

Το aggeliorama.gr χρησιμοποιεί ειδικούς αλγόριθμους ελέγχου και εφαρμογής AntiSPAM σε όλο το site, όπως: έλεγχος διπλότυπων αγγελιών, έλεγχος διπλότυπων τίτλων αγγελιών, έλεγχος εγκυρότητας διεύθυνσης email, έλεγχος αγγελιών από bots, έλεγχος απαγορευμένων λέξεων, …και πολλά άλλα.