Αγγελίες ιδιωτών & επαγγελματιών

Κατά την εγγραφή σας μπορείτε να δηλώσετε αν είστε ιδιώτης ή επαγγελματίας, ώστε οι αγγελίες σας να εμφανίζονται στ0 αντίστοιχο φίλτρο αναζήτησης. Προτείνεται σε επαγγελματίες με πληθώρα αγγελιών να επιλέξουν ‘Επαγγελματίας’ ώστε να γίνει καλύτερη κατηγοροποίηση, η οποία εξυπηρετεί τόσο εσάς, όσο και τους επισκέπτες του aggeliorama.gr . Μπορείτε να το κάνετε και αργότερα μέσα…