Αγγελία με Video

Μπορείτε, όταν δημιουργείται μια νέα αγγελία να καταχωρήσετε και κάποιο σχετικό Video με την αγγελία σας. Απλά συμπληρώνετε τον σύνδεσμο (URL link) του Video χωρίς πολύπλοκους κώδικες ενσωμάτωσης. Υποστηρίζονται οι παρακάτω υπηρεσίες Video. Youtube Vimeo Dailymotion Facebook Twitter Vine Instagram Kickstarter Twitch Funny Or Die